Tel.091-889-9828
ข้อดี-ข้อเสีย ของระบบลดอัดใน ปั๊มลม พร้อมวิธีการดูแลรักษา

ข้อดี-ข้อเสีย ของระบบลดอัดใน ปั๊มลม พร้อมวิธีการดูแลรักษา

ในวันนี้เราจะมาพูดถึง หัวข้อของการทำงานของ ระบบปั๊มลม นั้น เมื่อเราเริ่มเปิดสวิทช์การทำงานของเครื่อง โดยถ้าอากาศมีความดันต่ำกว่าที่ได้กำหนดตัวสวิทช์ออโตเมติกเอาไว้ ก็จะทำการต่อวงจรไฟฟ้า ไปยังตัวมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้มอเตอร์ไฟฟ้า ปั๊มลม ทำงานและหมุน จากนั้นก็จะขับแรงลมให้ทำงานไปด้วย เมื่อลมภายในถังเก็บลมมีความดันอากาศหรือมีลมสูงเกิดที่ได้ตั้งไว้แล้ว ตัวสวิทช์ออโตเมติกก็จะทำการตัดวงจรไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้าให้หยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และเมื่อลมภายในถังเก็บลมถูกนำไปใช้งานจนอากาศและความดันภายในบรรจุลมน้อยกว่าตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ ตัวสวิทช์ออโตเมติกก็จะทำการต่อวงจรให้มอเตอร์ไฟฟ้าและปั๊มลมทำงานต่อไป ซึ่ง การทำงานเครื่องปั๊มลม ก็จะมีขั้นตอนการทำงานแบบนี้ตลอดเวลา โดยเป็นอัตโนมัตินั่นเอง

เพราะฉะนั้น ถ้าหากต้องการให้เครื่องปั๊มลมหยุดการทำงานก็จะต้องทำการปิดสวิทช์ออโตเมติกของตัวปั๊มลม ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักการทำงานของปั๊มลมจะคล้ายกับการทำงานของหม้อไอน้ำ ที่อาศัยแรงดันในการทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของตัวเครื่องนั่นเอง ปั๊มลม จะทำหน้าที่ในการอัดลมเก็บไว้ในถังเก็บลม โดยมีมอเตอร์เป็นตัวต้นกำลังในการอัดแรง ซึ่งขนาดของส่วนประกอบต่างๆ จะต้องเหมาะสมกันเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

อากาศที่อยู่ภายในตัว เครื่องปั๊มลม หรือที่เราเรียกว่าลมอัด เป็นระบบที่บรรจุอากาศซึ่งเก็บไว้อยู่ในแหล่งที่มีความดันที่สูงกว่าชั้นบรรยากาศโดยทั่วไป ลมอัดภายในจะถูกบีบด้วยเครื่องปั๊มลมและเก็บไวถังเก็บลม หลังจากนั้นก็จะนำไปใช้งานตามต้องการ อย่างเช่น ระบบลมอัดสำหรับการเติมลมยาง สำหรับเป็นแรงกดห้ามล้อ เป็นต้น

ข้อดี ของ ระบบลมอัดในปั๊มลม

1. มีความทนต่อการระเบิด ตัวลมอัดจะไม่มีอันตรายจากการติดไฟหรือแรงระเบิด เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ราคาแพงในการป้องกันภัยไฟฟ้าและการระเบิด

2. ลมอัดมีความรวดเร็วในการทำงาน ตัวลูกสูบสำหรับสร้างแรงอากาศมีความเร็วในการทำงานมากถึง 2 เมตรต่อวินาที ในบางประเภทนั้นสามารถอัดความเร็วได้มากถึง 8-10 เมตรต่อวินาทีเลยทีเดียว

3. ลมอัดภายในปั๊มลมสามารถที่จะเก็บรักษาได้ง่าย บรรจุและกักเก็บไว้ภายในถังเก็บลมได้อย่างดี อีกทั้งตัว อุปกรณ์ปั๊มลม ยังสามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

4. ระบบลมอัดในปั๊มลมมีความปลอดภัยสูง ตัวอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องจะไม่เกิดการเสียหายในกรณีที่ใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานหนักรวมไปถึงกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินด้วย

5. ระบบลมอัดในปั๊มลมสามารถที่จะส่งผ่านได้ง่าย สามารถส่งทางท่อไปยังระยะไกลได้อย่างง่าย

6. เราสามารถที่จะควบคุมอัตราความเร็วในระบบลมอัด โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆกำหนดความเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการปรับตามลูกสูบหรือการใช้วาล์วเพื่อควบคุมอัตราการไหลของลม

7. เราสามารถที่จะควบคุมความดันของ ระบบลมอัดในปั๊มลมได้ง่ายๆ ด้วยการใช้วาล์วควบคุม

8. ลมอัดที่อยู่ในเครื่องปั๊มลมมีความสะอาดมาก ทำให้อุปกรณ์ต่างๆพร้อมทั้งเครื่องที่ใช้มีความสะอาด ง่ายต่อการดูแลรักษา

9. ระบบลมอัดในปั๊มลมมีโครงสร้างที่ไม่สับซ้อน ดูง่าย

10.อุปกรณ์ในส่วนของนิวแมติกส์มีความกะทัดรัด แข็งแรง ทนทาน มีน้ำหนักเบา และสามารถที่จะดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ง่าย

11.ไม่ต้องใช้ส่วนของท่อลมกลับเข้ามาช่วย ลมอัดในปั๊มลม สามารถที่จะปล่อยทิ้งไปยังชั้นบรรยากาศได้เลย โดยที่ไม่ต้องใส่สายท่อนำกลับ

ข้อเสีย ของ ระบบลมอัดในปั๊มลม

1. การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ต่างๆจะทำงานได้อย่างไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรเนื่องจากลมอัดได้ถูกอัดตัวเข้าไว้ในปั๊มลม

2. ระบบลมอัดในปั๊มลมมีความชื้ออยู่สมควร ลมอัดจะถูกทำให้มีความเย็นลงหลังจากที่ได้อัดแรงดันอยู่ไว้ภายในถังเก็บลมแล้ว ทำให้เกิดการคลายและกลั่นตัวของหยดน้ำภายในตัวถังเก็บลมและอุปกรณ์ต่างๆ

3. ระบบลมในปั๊มลม มีเสียที่ดัง เวลาที่เกิดระบายลมอัดออกจากอุปกรณ์การทำงานแล้ว ในส่วนไอเสียที่ได้ทำการคายออกมานั้นจะทำให้เกิดเสียงดังมาก เพราะฉะนั้นควรเลือกใช้ตัวที่มีประสิทธิภาพในการเก็บเสียง หรือทำงานเงียบ

4.ระบบลมอัดต้องใช้เนื้อที่ในการทำงานมาก เนื่องจากความดันที่ใช้ในวงจรนิวแมติกส์มีอยู่ไม่มาก ทำให้กระบอกสูบลมจะมีขนาดใหญ่มากขึ้น ถ้าหากต้องการใช้แรงลมมากๆ

ระบบลดอัดปั๊มลม

วิธีดูแลรักษาปั๊มลมอย่างถูกต้องวิธี

ไม่ว่าปั๊มลมที่เราจะใช้งานอยู่นั่นจะมีขนาดที่เล็ก หรือใหญ่ รวมไปถึงใช้ในการทำงานชิ้นใดก็ตามจำเป็นที่จะดูแลรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธี เพื่อที่จะทำให้ ปั๊มลม มีอายุการทำงานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

การดูแลรักษาอุปกรณ์

1. น้ำมันเครื่อง ควรดูแลและหมั่นสังเกตตัวน้ำมันเครื่อง โดยการดูจากช่องดูน้ำมันเครื่องที่อยู่ด้านล่างของลูกสูบ น้ำมันเครื่องจะต้องอยู่ในระดับกลางของช่องตัวเครื่อง ไม่มากจนเกินไปและต้องไม่น้อยจนเกินไป ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปั๊มลมทุก 3-6 เดือน หรือสังเกตจาก 1,000 ชั่วโมงที่ใช้งาน

2. ตัวกรองอากาศ นำเครื่องกรองอากาศภายในปั๊มลมออกมาเป่าทำความสะอาดทุกๆ 1 เดือน และทำการเปลี่ยนทุกๆ 3-6 เดือนตามการใช้งานและอาการเสื่อมสภาพ

3. สายพาน สายพานในตัวปั๊มลมจะต้องมีความยืดหยุ่นอยู่ที่ประมาณ ครึ่งนิ้ว ถ้าเกิดมีจุดชำรุดหรือการแตกร้าวจะต้องทำการเปลี่ยนทันที

4. มอเตอร์ไฟฟ้า ระมัดระวังไม่ให้ส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าโดนน้ำและความชื้น ควรสังเกตตามจุดต่อสายไฟฟ้าต่างๆว่ามีอะไรบกพร่องหรือไม่ ยึดติดแน่นหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่

5. ถังเก็บลม ควรที่จะถ่ายน้ำที่ขังอยู่ภายในถังเก็บลมออกในทุกๆวัน เพื่อที่จะได้ทำการป้องกันไม่ให้มีละอองน้ำออกมาในขณะที่ใช้งานปั๊มลม อีกทั้งยังเป็นการป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้นภายในตัวถังเก็บลมอีกด้วย ที่สำคัญควรวางปั๊มลมให้อยู่ห่างจากกำแพงประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อที่จะง่ายต่อการระบายความร้อนและถ่ายเทอากาศ

อย่างไรก็ตามการศึกษาข้อมูลรายละเอียด และ วิธีเลือกซื้อปั๊มลม ในเบื้องต้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนของหลักการทำงาน ข้อดีข้อเสีย และการบำรุงรักษา จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานของ ปั๊มลม ที่คุณใช้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ ทนทานต่อการใช้งานในอนาคต

Related Posts

Leave a Reply