Tel.091-889-9828
หลักการทำงานเครื่องปั๊มลม และ ข้อควรรู้ในการใช้งานเบื้องต้น

หลักการทำงานเครื่องปั๊มลม และ ข้อควรรู้ในการใช้งานเบื้องต้น

ปั๊มลม เรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า Air Compressor หรือที่เรียกว่า เครื่องอัดอากาศ เป็นการผลิตแรงอัดอากาศในปริมาณที่สูงเพื่อที่เราจะได้นำไปประยุกต์และใช้งานพร้อมทั้งมีประโยชน์ได้หลายด้าน ใช้งานได้ทั้งในการผลิตแรงอัดลมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงเล็ก อุตสาหกรรมในครัว อู่ซ่อมรถและอู่ต่างๆ รวมไปถึงระบบนิวเมติกส์ โดยส่วนใหญ่แล้ว ปั๊มลมที่อยู่ในอุตสาหกรรมครัวเรือนทั่วไป จะเป็น ปั๊มลมประเภทลูกสูบ เพราะเป็นการใช้แรงดันที่มีปริมาณไม่สูงมาก ส่วนถ้าเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือขนาดปานกลางนั้นก็จะเป็นการใช้ปั๊มลมแบบสกรู ที่จะมีปริมาณอัดแรงลมที่มากกว่า

ซึ่งโดยปกติแล้ว เครื่องปั๊มลม ก็คือ เครื่องบีบอัดอากาศจากในชั้นบรรยากาศเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นแรงดันสูงมากขึ้น และนำแรงลมที่ได้ไปแปรรูปในรูปแบบของพลังงาน และพลังงานอากาศที่ได้นั้นก็ถูกนำไปใช้เสมือนหนึ่งในสามของทรัพยากรของโรงงาน โดยทรัพยากรของโรงงานจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ไฟฟ้า, น้ำประปา, แรงลมอัด ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้เครื่องปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศได้ความนิยมเป็นอย่างมากในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและผลิตตัวขับเครื่องจักรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์ เครื่องมือ ของใช้ และอื่นๆ อีกมากมาย

หลักการทำงานเครื่องปั๊มลม

หลักการทำงานของปั๊มลม  นั้นเริ่มต้นขึ้นการเปิดสวิทช์การทำงานของ เครื่องปั๊มลม ถ้าหากอากาศมีปริมาณความดันต่ำกว่าที่กำหนด ตัวสวิทช์ควบคุมความดันก็จะทำการต่อวงจรไฟฟ้าลัดผ่านไปยังตัวมอเตอร์ ส่งผลให้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนและทำงาน พร้อมทั้งขับไปให้ปั๊มลมอัดอากาศทำงานด้วย และเมื่ออากาศภายในตัวถังเก็บลมบรรจุอากาศที่มีความดันสูงในปริมาณสูงจนถึงปริมาณที่กำหนดเอาไว้ ตัวสวิทช์ควบคุมความดันก็จะทำการตัดวงจรไฟฟ้าให้มอเตอร์หยุดทำงานทันที และเมื่ออากาศภายในถังเก็บลมถูกนำไปใช้งานแล้ว ความดันภายในตัวถังเก็บลมมีระดับอากาศภายในต่ำจนถึงจุดที่กำหนดไว้ ตัวสวิทช์ความดันอากาศก็จะทำการต่อวงจรให้ส่วนของมอเตอร์พร้อมทั้งปั๊มลมทำงานต่อไป

ด้วยการทำงานของตัวปั๊มอัดอากาศ และจะทำงานสลับกันไปตลอดเวลาแบบนี้ตามอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการให้เครื่องปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศหยุดการทำงานก็จะต้องปิดสวิทช์การควบคุมของปั๊มลม โดยหลักการทำงานของปั๊มลมที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น มีลักษณะที่คล้ายกับการทำงานของหม้อไอน้ำ หรือ Boilers ที่ได้อาศัยแรงดันอากาศในการควบคุมการทำงานของเครื่องนั่นเอง โดยลมอัดที่ได้ถูกเก็บไว้ในแหล่งที่มีความดันที่สูงกว่าชั้นบรรยากาศ โดยจะเริ่มจากอากาศถูกบีบพร้อมทั้งอัดด้วยตัวปั๊มลม และนำไปเก็บไว้ในถังเก็บลม เพื่อที่จะได้นำไปใช้เป็นแหล่งกำลังงานสำคัญหรือการใช้งานในด้านอื่นๆ ตามที่เราต้องการต้องต่อไป เช่น การใช้สำหรับเติมลมยาง ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้สำหรับเป็นแรงกดห้ามล้อ หรือใช้เป็นแหล่งพลังงานในอุปกรณ์นิวเมติกค์ เป็นต้น

Pressure Switch สวิทช์ควบคุมความดัน ส่วนประกอบหลักในการใช้งานปั๊มลม

Pressure Switch หรือ ตัวสวิทช์ควบคุมความดัน มีหลักการทำงานโดยการทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรไฟฟ้าให้มอเตอร์ทำงานพร้อมทั้งหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการทำงานโดยอาศัยความดันของอากาศที่บรรจุในถังเก็บลม

ระบบนิวเมติกส์ ที่ใช้ในการทำงานของปั๊มลม

ระบบนิวเมติกส์ คือ ระบบที่ใช้ในการส่งถ่ายกำลังด้วยการอาศัยแรงดันลมเป็นตัวสื่อกลางในการใช้ส่งถ่ายแรงดันกำลังต่างๆ โดยมีอุปกรณ์เป็นตัวเชื่อมในการเปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานกล เป็นต้น

ข้อดีของระบบนิวเมติกส์ ที่ใช้ในการทำงานของปั๊มลม

1. มีความคงทนต่อการระเบิด เนื่องจากลมไม่ติดไฟ และจะไม่มีการระเบิดเกิดขึ้น

2. มีความรวดเร็วในการทำงาน เพราะแรงลมอัดมีความเร็วในการทำงานที่สูง

3. สะดวกในการติดตั้งการใช้งาน สามารถที่ปรับความเร็วในระบบได้ง่าย

4. ในการส่งถ่ายลมอัดนั้นสามารถที่จะจัดส่งไปตามสายลมหรือท่อได้ในระยะทางที่ไกลๆ ส่วนลมที่ใช้งานแล้วก็สามารถที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้เลย ไม่ก่อมลภาวะเป็นพิษ

5. มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบนิวเมติกส์ที่ใช้ในการทำงานของปั๊มลมนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเมื่อใช้งานเกินกำลังหรือใช้งานหนัก และที่สำคัญอีกอย่างหลังจากทราบถึงหลักการทำงานของเครื่องปั๊มลมแล้วอย่าลืมอ่าน วิธีดูแลรักษาปั๊มลม อย่างถูกวิธี เพื่ออายุการใช้งานของเครื่องปั๊มลมที่ยาวนาว ยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

 

 

Related Posts

Leave a Reply